GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 15-08-2015 (GMT+7)

Lời vàng vi diệu (P.3)

Thân như đồ gốm mong manh/Cột trói tâm giữa... quách thành nhân gian/Ma quân, kiếm báu dẹp tan/Trí tuệ đừng để đa mang phù trầm.

"LỜI VÀNG VI DIỆU "
(Kinh Pháp Cú (Dhammapada) - Nhà thơ Trần Quê Hương chuyển thơ)
 
III. PHẨM TÂM
(CITTA VAGGA)
 
33.
Tâm phàm phu xao động luôn
Rất khó kềm chế, lại thường đổi thay
Người trí chánh trực hiền ngay
Như mũi tên thẳng, thợ tài làm nên.
 
34.
Như cá bị ném lên bờ
Vùng vẫy sợ sệt, bơ thờ khổ thân
Người tu nỗ lực tinh cần
Tìm thoát cảnh giới ma phần ác tâm.
 
35.
Phàm phu ngũ dục(1) xoay vần
Tham đắm xao động phong trần phù du
Ai người tỉnh ngộ điều nhu
Gìn giữ  tâm tánh dưỡng tu an lành.
 
36.
Phàm phu ngũ dục xoay quanh
Che lấp u ẩn biến sanh mê tình
Người trí phòng hộ tâm bình
Nhờ khéo phòng hộ, giữ mình yên vui.
 
37.
Phàm phu thích sống ham chơi
Vô hình vô dạng lấp vùi hang sâu
Người biết điều phục quay đầu
Giải thoát trói buộc, ma sầu ngẩn ngơ!
 
38.
Kẻ không an định thờ ơ
Không biết chánh pháp, lơ mơ tánh đời
Không tín tâm, lòng chơi vơi
Mong đạt trí tuệ... ắt thời mù xa.
 
39.
Người thanh tịnh, tâm an hòa
Thiện ác đối trọng vượt xa thông thường
Không loạn vọng, không nhiễu nhương
Không sợ hãi... giác ngộ nương pháp trần.
 
40.
Thân như đồ gốm mong manh
Cột trói tâm giữa... quách thành nhân gian
Ma quân, kiếm báu dẹp tan
Trí tuệ đừng để đa mang phù trầm.
 
41.
Thân này ngắn ngủi sương tan
Chết nằm trong đất, mơ màng giấc say
Còn đâu ý thức đêm ngày
Như cây khô liệng bỏ ngoài đồng hoang!
 
42.
Trái oan hại kẻ trái oan
Hận thù - thù hận muôn ngàn tai ương!
Không bằng ác nghiệp vấn vương
Tâm niệm hành động... mình thường tự gây!
 
43.
Cha mẹ, bà con... những ai
Cũng không bằng chính tâm này làm nên!
Thân khẩu ý... hành động hiền
Tăng trưởng cao thượng, phước duyên để đời.