GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Âm nhạc phật giáo > Âm nhạc

 
STT Tiêu đề pháp âm Nghe pháp âm Tải pháp âm
1 Phật Đang trong ta
2 Thầy dạy con niệm Phật - Vân Khánh
3 Giũa dòng đời - Đình Nguyên
4 Lạy Phật Dược sư
5 Nhạc Niệm Phật
6 Chắp tay niệm phật - Kim Linh
7 Về đây niệm phật
8 Bông hồng trắng

1 2 Trang trước