GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Âm nhạc phật giáo > Ca khúc mừng Phật Đản

 
STT Tiêu đề pháp âm Nghe pháp âm Tải pháp âm
1 Mẹ Từ bi -Kim Linh
2 Chiều thu nhớ mẹ
3 Truyền tin vui
4 Trầm hương đốt

1 Trang trước Trang sau