GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 17-09-2018 (GMT+7)

fffffffffffNghe tiếp pháp âm mp3

 

STT Tiêu đề pháp âm Nghe pháp âm Tải pháp âm
1 Phật pháp nhiệm mầu kỳ 5
2 Phật pháp nhiệm mầu kỳ 4
3 Phật pháp nhiệm mầu kỳ 3
4 Phật pháp nhiệm mầu kỳ 2
5 Phật pháp nhiệm mầu kỳ 1