GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Âm nhạc phật giáo > Lạy Phật Quan Âm

 
STT Tiêu đề pháp âm Nghe pháp âm Tải pháp âm
1 Quan Thế Âm mẹ hiền
2 Lạy phật quan âm - Kim Linh
3 Diệu Pháp Liên Hoa - Kim Linh
4 Đạo tràng tịnh độ - Kim Linh
5 Xin cho con niềm tin - Kim Linh
6 Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
7 Con Về lạy Phật quan âm
8 Lạy phật quan âm - Thùy Trang

1 2 Trang trước