GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 02-02-2015 (GMT+7)

Thầy tôi, Hòa thượng Thích Minh Kiến

Sau năm 1975, thầy là vị lãnh đạo của Tổ đình Ấn Quang chịu trách nhiệm trong việc xin giữ lại đất đai ở cơ sở Đại Tòng Lâm, Bà Rịa, có đến hàng trăm mẫu, trong cao điểm cải tạo nông nghiệp lúc bấy giờ. 

Hòa thượng Thích Minh Kiến viên tịch vào cuối năm 2014, hưởng thọ 77 tuổi.

Có lẽ, phật tử hiện nay, nhất là những phật tử trẻ, ít biết đến Hòa thượng. Bài viết này, ngoài mục tiêu tưởng niệm Hòa thượng từ một người đệ tử, còn có ý muốn cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về một vị chân tu có những đóng góp thầm lặng cho Phật giáo Việt Nam vào thời điểm khó khăn nhất trong thế kỷ trước.

Dù Hòa thượng chưa làm một cuộc lễ nào để nhận tôi làm đệ tử, cũng như tôi vẫn giữ pháp danh cũ Minh Thạnh, không sử dụng pháp danh mới mà Hòa thượng đặt cho tôi là Đức Thể, nhưng tôi vẫn luôn coi thầy là một vị y chỉ sư, khi vị bổn sư của tôi vắng mặt. 

Còn Hòa thượng thì luôn xem tôi là một đệ tử thực sự của ngài, với tất cả tình thương mến, cũng như sự quan tâm dạy dỗ Thầy đã cho tôi nhiều quyển sách quý, mà giờ đây đã thành những kỷ vật vô giá