GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 23-11-2018 (GMT+7)

Bộ tranh về Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Tháp Báo Thiên Chùa Bái Đính

    Cuộc đời đức Phật Thích Ca là một tấm gương sáng, bắt nguồn một tôn giáo nào, vị giáo chủ bao giờ cũng là một tấm gương sáng cho tín đồ soi chung để tiến bước. Nhưng trong các vị giáo chủ của các tôn giáo hiện có trên thế giới này, không có một vị nào đầy đủ ý nghĩa cao đẹp, một đời sống sâu xa bằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, cho đến mỗi im lặng của Ngài đều là những bài học quý báu cho chúng ta.

    Nếu chúng ta học giáo lý của Ngài mà không hiểu rõ đời sống của Ngài, thì sự học hỏi của chúng ta còn phiến diện, thiếu sót. Ðời Ngài chính là những biểu hiện giáo lý của Ngài. Ngài nói và Ngài thực hành ngay những lời Ngài đã nói. Ðời Ngài là một bằng chứng hiển nhiên để người đời nhận thấy rằng giáo lý của Ngài có thể thực hiện được, chứ không phải là những lời nói suông, những không tưởng, những lâu đài xây dựng trên mây, trên khói.

    Và Tháp Báo Thiên Chùa Bái Đính không chỉ là nơi an vị ngọc xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni và xá lợi Thánh Tăng mà còn là nơi có những bức phù điêu tinh xảo kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca được điêu khắc hoàn toàn từ đá Ấn Độ do các nhân công lành nghề của Ấn Độ xây dựng mô phỏng theo tháp Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ.

    Hãy cùng chiêm ngưỡng những bức phù điêu tại Bảo Tháp của Chùa Bái Đính:

Ban Truyền thông