GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 02-02-2015 (GMT+7)

Cẩn trọng với hành vi giả danh nhà chùa lừa đảo

Từ đầu tháng 1 năm 2015 đến nay, tại Tp.Hải Dương xuất hiện một phụ nữ khoảng 50 tuổi mặc áo nâu đến các gia đình trong thành phố xin tiền công đức xây dựng chùa và ủng hộ trẻ  em ở miền Trung. 

Tại các gia đình, người phụ nữ này giới thiệu người của chùa này, chùa kia và là người thường xuyên làm công tác từ thiện. Tuy nhiên khi các gia đình hỏi giấy giới thiệu của ngôi chùa đó để chứng minh là người của nhà chùa và yêu cầu mời lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh đến kiểm tra thì người phụ này tìm cách nói vòng vo, lẩn trốn và nhanh chóng rút lui.