GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 16-05-2015 (GMT+7)

Chương trình tuần lễ Phật Đản 2015

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH NINH BÌNH
BAN TRỊ SỰ - CHÙA BÁI ĐÍNH
____________________
 
CHƯƠNG TRÌNH
TUẦN LỄ PHẬT ĐẢN
(Phật lịch 2559 – Dương lịch 2015)

 
 
          Tổng chỉ đạo:                TT. Thích Minh Quang
        Phó Tổng chỉ đạo:        TT. Thích Đức Lợi
       Thư ký:                       ĐĐ. Thích Minh Phúc
       Trang trí:                     ĐĐ. Thích Minh Phúc, ĐĐ.Thích Thanh Hai
       Liên hệ:                        ĐĐ: Thích Thanh Duy, Cô Tiện.
 
 
Ngày 25/5/2015 (tức ngày 8 tháng 4 năm Ất Mùi):
- Khoá tu: “Một ngày an lạc nơi cửa thiền” cho 500 Phật tử ưu tú tỉnh NB.
- Phụ trách khóa tu: ĐĐ. Thanh Luật, ĐĐ. Minh Trí, Ni sư Đàm Quy.
- Nội dung và thời khoá biểu:
+ 7h00: Phật tử tham dự khóa tu có mặt tại sân điện Giáo Chủ chùa Bái Đính;
+ 7h30: Ổn định và phổ biến nội quy;
+ 8h00: Tụng kinh Phật đản và tắm Phật  (tại điện Giáo Chủ);
+ 9h00: Giảng Tứ uy nghi – ĐĐ. Minh Phúc (tại Hội trường KS);
+ 10h00: Giảng Phật pháp ứng dụng – TT. Đức Lợi (tại Hội trường KS);
+ 11h00: Ăn cơm chính niệm (tại tầng hầm điện Tam Thế);
+ 12h00: Nghỉ trưa;
+ 13h00: Thức chúng;
+ 13h30: Vấn đáp Phật pháp - TT. Minh Quang (tại Hội trường KS);
+ 14h30: Hội diễn và giao lưu văn nghệ chào mừng Phật đản – SC. Ngọc Trinh, SC. Diệu Minh (tại Hội trường KS).
- 17h00: Chụp ảnh lưu niệm (tại sân điện Tam Thế).
- 18h00: Hoàn mãn.
 
* Ngày 27/5/2015 (tức ngày 10 tháng 4 năm Ất Mùi):
- Khoá tu “ Một ngày an lạc nơi cửa thiền” cho 500 lái đò Tràng An.
- Phụ trách khóa tu: ĐĐ. Thanh Duy, ĐĐ. Thanh Hai, Ni sư Đàm An.
- Nội dung và thời khoá biểu:
+ 7h00: Phật tử tham dự khóa tu có mặt tại sân điện Giáo Chủ chùa Bái Đính;
+ 7h30: Ổn định và phổ biến nội quy;
+ 8h00: Tụng kinh Phật đản và tắm Phật (tại điện Giáo Chủ);
+ 9h00: Giảng Tứ uy nghi – ĐĐ. Thanh Phú (tại Hội trường KS);
+ 10h00: Giảng Phật pháp ứng dụng - ĐĐ. Thanh Luật (tại Hội trường KS);
+ 11h00: Ăn cơm chính niệm (tại tầng hầm điện Tam Thế);
+ 12h00: Nghỉ trưa;
+ 13h30: Thức chúng;
+14h00:  Nghe giảng  và giao lưu văn nghệ - TT. Minh Quang, ĐĐ. Thanh Phú (tại Hội trường KS);
+ 17h00: Chụp ảnh lưu niệm (tại sân điện Tam Thế);
+ 18h00: Hoàn mãn.
 
*  Ngày 30/5/2015 (tức ngày 13 tháng 4 năm Ất Mùi:
Lễ phóng sinh, Lễ ra mắt Hội Phật tử tình nguyện chùa Bái Đính thuộc đơn vị tỉnh Ninh Bình và chia sẻ Phật pháp:
- Phụ trách khóa tu: ĐĐ. Minh Phúc, ĐĐ. Minh Ngộ, Sc Ngọc Trinh, Sc, Diệu Minh.
          - Nội dung và thời khoá biểu:
+ 7h30: Lễ phóng sinh (tại hồ trước cổng Tam Quan chùa Bái Đính);
+ 8h30: Tụng kinh Phật đản và tắm Phật của Đạo tràng Niệm Phật tỉnh Ninh Bình (tại điện Giáo Chủ);
+ 9h30: Lễ ra mắt Hội Phật tử tình nguyện chùa Bái Đính thuộc đơn vị tỉnh Ninh Bình (tại Hội trường KS);
+ 14h00: Chia sẻ Phật pháp ứng dụng và kỹ năng sống cho cán bộ nhân viên chùa Bái Đính, sân Golf  Đồng Chương và KS Bái Đính, giao lưu văn nghệ - TT. Minh Quang (tại Hội trường KS); 
+19h00: Ca nhạc chào mừng Đại lễ Phật đản (tại sân điện Giáo Chủ).
+ 21h30: Hoàn mãn.

* Ngày 31/5/2015 (tức ngày 14 tháng 4 năm Ất Mùi): 
- Cử hành Đại lễ Phật đản tại Hội trường Vesak chùa Bái Đính.
- Phụ trách nội dung: TT. Minh Quang.
- MC chương trình văn nghệ: ĐĐ. Thanh Phú.
- MC Đại lễ Phật đản: ĐĐ. Minh Phúc.
- Nội dung chương trình:
+ 7h30: Chư tôn đức Tăng – Ni, Đại biểu và Phật tử vân tập;
+ 8h30: Văn nghệ chào mừng;
+ 9h00: Cử hành lễ Phật đản (có chương trình riêng);
+ 10h30: Thụ trai (Chư tôn đức Tăng – Ni, quý vị Đại biểu dùng cơm tại tầng hầm điện Tam Thế;
+ 11h30: Hoàn mãn.
 
Lưu ý: Quý Phật tử có nhu cầu tham dự khóa tu trong Tuần lễ Phật đản xin liên hệ Văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình: Chùa Phúc Chỉnh, phường Nam Thành, Tp. Ninh Bình, tỉnh Bình Bình, hoặc liên hệ số điện thoại: 0978436490 (cô Tiện – Trợ lý Văn phòng BTS).
______________________________________________________________________________________________________

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH NINH BÌNH
BAN TRỊ SỰ
__________________
 
 
DANH SÁCH
BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
(Phật lịch 2559 – Dương lịch 2015)

 
1. Thượng tọa Thích Thọ Lạc                    Trưởng Ban
2. Thượng tọa Thích Thanh Tình               Phó Ban
3. Thượng tọa Thích Thanh Kim                Phó Ban
4. Thượng tọa Thích Minh Quang              Phó Ban (Tổng chỉ đạo)
5. Thượng tọa Thích Thanh Chiến              Ủy viên (Phụ trách Ban GK)
6. Thượng tọa Thích Đức Lợi                     Ủy viên (Phó Tổng chỉ đạo)
7. Đại đức Thích Thanh Dũng                    Ủy viên (Phụ trách từ thiện)
8. Đại đức Thích Thanh Mạnh                    Ủy viên
9. Đại đức Thích Minh Phúc                       Ủy viên (Thư Ký và MC Đại lễ)
10. Ni sư Thích Đàm An                             Ủy viên (Phụ trách Khóa tu)
11.Ni sư Thích Đàm Quy                            Ủy viên (Phụ trách Khóa tu)
12.Đại đức Thích Thanh Phú                      Ủy viên (MC Văn nghệ)
13.Đại đức Thích Thanh Duy                     Ủy viên (Phụ trách liên hệ)
14.Đại đức Thích Thanh Hai                      Ủy viên (Phụ trách Trang trí)
15.Đại đức Thích Minh Ngộ                       Ủy viên (Phụ trách Khoá tu)
16.Đại đức Thích Thanh Luật                     Ủy viên (Phụ trách Khoá tu và TT)
17.Sư cô Thích Ngọc Trinh                         Ủy viên (Phụ trách Văn nghệ)
18.Sư cô Thích Diệu Minh                          Ủy viên (Phụ trách Văn nghệ)
19. Phật tử Nguyễn Thị Ty                         Ủy viên (Phụ trách chim bồ câu và BB)
20. Phật tử Nguyễn Thị Tiện                      Ủy viên (Phụ trách liên hệ)
21. Phật tử Đinh Thị Phượng                      Ủy viên (DNXD Xuân Trường)
22. Phật tử Vũ Xuân Thành                       Ủy viên (Ban Quản Lý chùa Bái Đính)
23. Phật tử Nguyễn Thị Hồng Tuyên          Ủy viên (Phụ trách hướng dẫn)
24. Phật tử Nguyễn Thị Bích                      Ủy viên (Công ty Tràng An)
25. Phật tử Phạm Hồng Biên                      Ủy viên (Phụ trách sự kiện)
26. Phật tử  Trần Văn Dũng                       Ủy viên ( Phụ trách truyền thông)
27. Phật tử Phạm Thanh Hải                      Ủy viên ( Phụ trách truyền thông)