GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 23-12-2018 (GMT+7)

Giới đàn Quốc sư Nguyễn Minh Không năm 2018

    Ngày 21 tháng 12 năm 2018, nhằm ngày 15 tháng 11 năm Mậu Tuất, BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức khai mạc Giới đàn Quốc sư Nguyễn Minh Không tại chùa Bái Đính – xã Gia Sinh – huyện Gia Viễn – tỉnh Ninh Bình.

      Năm nay, Ban tổ chức Giới đàn Quốc sư Nguyễn Minh Không đã cung thỉnh Hội đồng giới sư gồm 10 vị do Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, ứng thỉnh ngôi Hòa thượng đàn đầu, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN ứng thỉnh ngôi Giáo thọ A Xà Lê; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN ứng thỉnh ngôi Yết Ma A Xà Lê và 7 vị Thượng tọa trong BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình làm tôn chứng tăng già: Thượng tọa Thích Thanh Tình, Thượng tọa Thích Thanh Kim, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Thượng tọa Thích Thanh Chiến, Thượng tọa Thích Minh Quang, Thượng tọa Thích Đức Lợi, Đại đức Thích Thanh Mạnh. Hội đồng giới sư Ni do Ni trưởng Thích Đàm Chỉnh ứng thỉnh ngôi vị Hòa Thượng đàn đầu, Ni sư Thích Đàm Tiến ứng thỉnh ngôi Yết ma A Xà Lê, Ni sư Thích Đàm An ứng thỉnh ngôi giáo thọ A Xà Lê cùng 7 vị tôn chứng: Ni sư Thích Đàm Toàn, Ni sư Thích Đàm Thắng, Ni sư Thích Đàm Chúc, Ni sư Thích Đàm Tuyến, Ni sư Thích Đàm Hằng, Ni sư Thích Đàm Hòa, Ni sư Thích Đàm Quy. Giới đàn đã trao giới cho 29 giới tử, trong đó có 6 giới tử thụ giới Tỳ khiêu, 8 vị thụ giới Tỳ khiêu Ni, 6 vị thụ giới Sa di, 9 vị thụ giới Sa di Ni.

    Tối ngày 20 tháng 12 năm 2018, chư tôn đức 2 hội đồng giới sư đã vân tập để các giới tử lễ thỉnh và cung an chức sự. Sau đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm đã tặng quà động viên các giới tử tinh tiến tu học.

     Một số hình ảnh tại giới đàn:

Ban Truyền thông