GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 06-11-2015 (GMT+7)

Hội nghị nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ngày 5/11,  Hội nghị nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  được tổ chức tại Hội trường tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình. 


Cơ quan chủ trì để tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình cùng chủ nhiệm đề tài là Cử nhân Trần Thị Thanh Nga. 


Theo đó, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình ra quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành cấp tỉnh để nghiệm thu đề tài khoa học trên, gồm: Ông Giang Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch hội đồng; Ông Trương Đình Tưởng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử NB, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh NB, Phản biện 1; Ông Nguyễn Cao Tấn, PGĐ Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An, Phản biện 2; TT Thích Minh Quang, Phó ban kiêm Chánh thư ký GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ủy viên và cán bộ, lãnh đạo thuộc các đơn vị: Bảo tàng tỉnh NB, Ban Tôn giáo, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Giảng viên trường Đại học Hoa Lư.


Qua hội nghị, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành nghiệm thu đề tài khoa học đã nghiên cứu Hồ sơ đề tài, đánh giá kết quả thực hiện theo đúng quy định về đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh.


Kết thúc hội nghị, đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành nghiệm thu đề tài khoa học đã thông qua và sẽ được ứng dụng vào thực tế.

Phòng Truyền thông