GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 16-08-2016 (GMT+7)

Lễ cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Bái Đính PL2560 - DL2016

     Ngày 16 tháng 8 năm 2016, tức ngày 14 tháng 7 năm Bính Thân, chùa Bái Đính tổ chức lễ phả độ gia tiên, chẩn tế cô hồn nhân mùa Vu Lan – Báo Hiếu Pl: 2560 – Dl: 2016.

     Từ sáng sớm hàng trăm Phật tử đã vân tập về Điện Tam Thế thành tâm lễ Phật, nghe tụng kinh, thuyết pháp của Thượng tọa Thích Minh Quang – Phó trụ trì thường trực chùa Bái Đính. Trong truyền thống Phật giáo nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng, đây là hoạt động tâm linh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Từ thời đức Phật, khi Đức Mục Kiều Liên vì lòng hiếu hạnh xót thương hương linh người mẹ đã khuất còn đau khổ trầm luân nơi cõi thấp đã thỉnh cầu Đức Phật, và nương năng lực tu tập thanh tịnh và thù thắng của Tăng đoàn sau mùa an cư kết hạ mà cầu nguyện cho thân mẫu Ngài được siêu thoát, truyền thống này đã được trì giữ qua hàng nghìn năm với tình cảm chí thành của các thế hệ Phật tử, nhân dân hướng về ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ và rộng khắp ra là mọi chúng sinh cô hồn còn chịu khổ đau, đoạ lạc trong thân trung ấm, chưa thể siêu thoát. 

     Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

                        Ban Truyền Thông