GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 12-02-2015 (GMT+7)

Lễ hội đền Thái Vi

Lễ hội đền Thái Vi hàng năm được mở từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ các vị vua trên. Đặc biêt là vua Trần Thái Tông, người đã về chiêu dân, lập ấp, xây dựng căn cứ địa Văn Lâm, làm hậu cứ để chống giặc Nguyên Mông lần thứ 2 vào năm 1285. 

Phần lễ gồm có rước kiệu và tế lễ: Đi đầu là hai người khênh một trống cái to và một người mặc áo thụng, đội mũ cánh chuồn, đi hia, làm thủ hiệu trống; Tiếp đến là 5 người vác cờ ngũ hành, sau đó đến kiệu bát cống, trên đặt bài vị các vua Trần Hoàng hậu, Công chúa đồng thời bày hương hoa, lễ vật, kiệu có lọng đỏ che.

Tiếp đến là kiệu 4 người khiêng, trên có bày hương hoa, xôi, thịt, oản...Sau đó là phường bát âm, ban tế có chủ tế dẫn đầu, mặc phẩm phục, đi hàng đôi. Sau khi rước kiệu đến phần tế là nghi thức quan trọng nhất của hội được tiến hành trên sân, trước đền Thái Vi, ban tế từ 15 đến 20 người, có một chủ tế, 2 ông bồi tế, 1 ông đọc văn tế, 2 ông xướng tế và mỗi bên có 5 đến 7 ông tiến hương, tiến tửu.

Phần hội là phần tổ chức các trò chơi, giải trí, múa rồng, múa lân, đánh cờ người, đấu vật, bơi thuyền...