GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Văn hóa phật giáo > Nghi thức

Văn hóa và nghi lễ Phật giáo

18-09-2016

Nghi lễ Phật giáo đã có một lịch sử lâu dài và phát triển trên quê hương đất nước Việt Nam. Nếu nhìn từ góc độ văn hóa thì nghi lễ chính là một trong những tố phần cơ bản tạo nên nét đặc trưng minh biệt của Phật giáo Việt Nam, một tôn giáo gắn liền với vận mệnh thăng trầm của đất nước, đậm đà truyền thống dân tộc.

 

Nghi lễ của đạo Phật là nghi lễ mở

18-09-2016

Nghi lễ là cái được sáng tạo sau khi đức Phật nhập diệt, mà một trong những mục tiêu là thể hiện sự kính ngưỡng đối với Đức Phật và giáo pháp của Ngài, thông qua những hình thức cụ thể.


Ảnh hưởng của Phật giáo trong lễ tang người Việt

18-09-2016

Trong một kiếp người, hầu như ai cũng trải qua những lễ nghi được gọi là “quan, hôn, tang, tế”.


Sử dụng tiếng Việt trên bảng tên, hoành phi, đối liễn tại các chùa

06-09-2016

Các Hệ phái và các Ban trị sự của Phật giáo Việt Nam vừa thống nhất, từ năm 2017 các chùa xây mới cần cố gắng sử dụng phần lớn tiếng Việt trong bảng tên chùa, hoành phi, đối liễn.


Vì sao xuất hiện bông hồng cài áo trong ngày lễ Vu Lan

24-08-2016

Vào ngày lễ Vu Lan thường có nghi thức "bông hồng cài áo", là cài bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ và bông trắng cho những ai mất mẹ, nhắc nhở về lòng hiếu thảo và tình người.


Cách xưng hô trong chùa

31-12-2015

Thông thường ở ngoài đời mình kính trọng ai hay có những cử chỉ kính, nể, sợ và khi mình khinh khi ai có những cử chỉ trái ngược lại. Trong hai chữ trọng và khinh cũng đã hàm chứa rõ ý nghĩa của nó rồi. Trọng nghĩa là nặng chồng chất lên. Khinh có nghĩa là nhẹ hoặc là riêng rẻ. Và hai chữ xưng cũng như hô cũng đã hình dung cho chúng ta biết được rằng có người trên kẻ dưới và người dưới đối với kẻ trên. Ở ngoài xã hội đã thế, trong chùa cũng có lối xưng hô tương đối khá đặc biệt hơn.Xem nhiều nhất

1 Trang trước Trang sau