GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Pháp âm Mp3 > Ánh sáng Phật pháp

 
STT Tiêu đề pháp âm Nghe pháp âm Tải pháp âm
1 Thôi đừng giận nữa
2 Dâng Hương Phật
3 Tha Thứ Và Bao dung
4 Nam Mô Bổn sư thích ca mâu ni phật
5 Tiếng Chuông chùa - Bích Phượng

1 Trang trước Trang sau