GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Pháp âm Mp3 > King tụng

 
STT Tiêu đề pháp âm Nghe pháp âm Tải pháp âm
1 Võ Môn Quan
2 Tụng Niệm Khúc
3 Nam mô a di đà phật

1 Trang trước Trang sau