GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Pháp âm Mp3 > Phật học thường thức

 
STT Tiêu đề pháp âm Nghe pháp âm Tải pháp âm
1 Cuộc Đời Đức Phật - Thanh Ngân
2 Tôn Kính Phật
3 Phật là ánh Từ Quang - Tâm Nguyện
4 Mẹ là Phật

1 Trang trước Trang sau