GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 06-11-2015 (GMT+7)

Thời khóa chùa Bái Đính

Những sự kiện chính trong năm của Chùa Bái Đính:

1. Lễ khai hội chùa Bái Đính ngày 6/1 Âm lịch
2. Đại lễ Phật Đản ngày 14/4 Âm lịch
3. Pháp hội Vu Lan báo hiếu ngày 4/7 Âm lịch
4. Lê Vía Quán Âm 19/9 Âm lịch
5. Lê Vía A Di Đà 17/11 Âm lịch
6. Lễ Tất niên 15/12 Âm lịch
7. Ngày kị Quốc sư Nguyễn Minh Không 18/10 Âm lịch
8. Ngày kị Hòa thượng Thích Thanh Tứ 3/11 Âm lịch