GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 12-09-2016 (GMT+7)

Trường hạ cơ sở I bước vào ngày sơ nhập hành đạo mùa An cư kết hạ năm 2016

     Để kết thúcmùa An cư Kết hạ 2016 được viên mãn tròn đầy, Đại chúng Tăng ni Trường Hạ cơ sở I đã bước vào ngày sơ nhập hành đạo và tổ chức Đại lễ Quy y Tam bảo cho hơn 300 Phật tử tân quy.

     Chương trình ba ngày hành đạo tại trường hạ cơ sở I được diễn ra từ ngày 11 đến 13/8/Bính Thân, nhằm chuyên trì kinh chú tịnh tu tam nghiệp cho hành giả an cư và trì tụng để cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Chiến sỹ trận vong- Đồng bào tử nạn cùng pháp giới chúng sinh hết nạn tam đồ đồng sinh Cực lạc quốc cũng như được âm siêu dương thái. Trường Hạ tổ chức lễ tụng nhiều bộ kinh như: Mục Liên sám pháp, kinh Dược Sư, khóa lễ Sám nguyện Tịnh Độ và Di Đà- Huân tu, Hiến cúng chúc thực phổ độ chúng sinh Cô hồn. Buổi lễ Hành Đạo năm nay, Hạ trường có 101 hành giả Tăng Ni và hàng trăm Phật tử về tu tập và tham dự.

     Trong ngày đầu tiên (sơ nhập Hành đạo), vào buổi sáng 7h00’, chư Tôn đức  Tăng trong ban nghi lễ của trường Hạ đã cử hành 3 hồi trống Thượng đường Bát nhã để kiền thỉnh thập phương chư Phật gia hộ. Đúng 7h30’Chư Tăng đã vân tập tại Chính điện cử hành tụng kinh Mục Liên sám pháp quyển I để hồi hướng công đức cho khắp pháp giới chúng sinh, âm dương đồng lợi lạc. Chiều cùng ngày 14h00’chư Tăng trì tụng kinh Dược Sư để cầu an và sau đó 15h30’ là khóa lễ Sám Nguyện Tịnh Độ sám hối lục căn, lục trần, thanh tịnh thân tâm.     Đặc biệt 9h30’ buổi sáng cùng ngày, chư Tôn đức Tăng Hạ trường đã cử hành lê Quy y Tam Bảo cho 340 tân Phật tử đến từ khắp mọi nơi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Mở đầu buổi lễ Quy y Tam bảo: ĐĐ Thích Thanh Phú – Phó Duy na trường Hạ đã dâng lời tác bạch cầu thỉnh hội đồng Giới Sư truyền trao Tam quy Ngũ giới cho hàng Phật tử. Thượng tọa Thích Thanh Tình - Đường chủ trường Hạ đã giáo giới và có lời khai thị cho toàn thể đạo tràng. Thượng tọa Thích Minh Quang đã đại mệnh cho hội đồng ngũ Vị giới Sư giảng về ý nghĩa Tam quy - ngũ giới và truyền giới tại gia cho Phật tử. Trong phần thuyết giảng, Thượng tọa đã nêu rõ các điều giới của hàng Phật tử bao gồm: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu – chất gây say gây nghiện cho đạo tràng Phật tử quy y. Sau phần truyền thụ Tam quy – Ngũ giới, Đại đức Thích Thanh Dân, Phó Duy na trường hạ đã thuyết về uy nghi của người Phật tử tại gia.

     Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và long trọng dưới sự chứng minh của 6 vị giáo thụ gồm nhị vị Thương tọa: Thích Thanh Tình, Thích Minh Quang; tứ vị Đại đức: Thích Thanh Dân, Thích Thanh Phú, Thích Thanh Sơn và Thích Đức Tuệ. Tại đạo tràng 315 Phật tử tân quy đã  chính thức trở thành Ưu Bà Tắc giới (Phật tử cho người nam) và Ưu Bà Di giới (Phật tử dành cho người nữ). Buổi lễ cũng nhận được hân hoan, an lạc và tâm thành kính cầu đạo của những đệ tử quy.
     Một số hình ảnh:

                                                                           Cung nghinh giới sư